Колледж бюжетінің құрылымы

Атауы Жүктеу
1

Колледж бюджетінің құрлымы

2

Қызмет түрлері бөлінісінде колледжді қаржыландыру көлемінің серпіні

3

Колледждің инфрақұрылым объектілерін дамытуға бағытталған ресурстардың құрылымы

4

Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп

5

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары

6

Қызметкерлерге жалақыны тағайындау мәселелері бойынша әдістемелік ұсыныстар