Менеджмент және ақпаратты басқару

Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының “Теректі колледжі” МКҚК мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны- мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын түрінде Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 14.02.2012 жылғы №32 қаулысымен жедел басқару құқығында құрылған және заңды тұлға болып табылады. Колледжге қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің функцияларын оның құрылтайшысы болып табылатын Батыс Қазақстан облысының әкімдігі жүзеге асырады. Колледждің мемлекеттік басқару органы Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы болып табылады.

Колледждің заңды тұлға мәртебесі мемлекеттік тіркеу куәлікпен бекітілген  (тіркеу нөмірі 217- 1926 – 14 – Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Теректі аудандық әділет басқармасы берген БП, сериясы 15.10.2012 ж. №066060)

Теректі колледжі “МКҚК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, Қазақстан Республикасының “Мемлекеттік кәсіпорын туралы”,” Білім туралы “Заңдарын,” Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын”және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ колледж Жарғысын басшылыққа алады. Колледждің дербес балансы, банктерде есеп айырысу және өзге де шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрі, мүліктің меншік иесі көрсетілген өзінің фирмалық атауы, заңды тұлғаның мөртабандары мен басқа да ресми атрибуттары бар.

Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның толық атауы мемлекеттік тілде: Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының “Теректі колледжі” МЕМЛЕКЕТТІК коммуналдық қазыналық кәсіпорны; орыс тілінде: Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының “Теректі колледжі” Колледждің ұйымдастырушылық, функционалдық және штаттық құрылымы оның миссиясына, стратегиясына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді.

Колледждің басқару құрылымы – басқару әдістерін орындаушылар мен бақылау топтарын, сондай-ақ ұйымішілік қатынастарды айқындайтын ішкі ұйымдастыру моделі болып табылады (5-қосымша). Колледж өз құрылымын Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңына, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына (18.05.2020 ж.өзгерістерімен ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы), колледж Жарғысына сәйкес әзірленген колледж құрылымы туралы ереже негізінде қалыптастырады. Ереже педагогикалық кеңестің отырысында қаралып,колледж директорымен бекітіледі. Колледждің басқару құрылымы мамандық алу деңгейін көтеру немесе еңбек бөлінісін, деңгейлер санын, бағыныстылық тәртібін – құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың атқаратын қызметтерін  көрсету мақсатында құрылады.

Құрылымның негізгі міндеті:жұмысты  үйлесімді ұйымдастыру және оның буындарының барлық деңгейлердегі үйлестірілген өзара іс-қимылы арқылы колледждің жалпы жедел мақсаттарына қол жеткізу, сондай-ақ басшылар мен құрылымдық бөлімшелердің функционалдық міндеттерінде колледж құзыреттерін толық қамтуды қамтамасыз ету болып табылады.Колледждің ұйымдастырушылық құрылымы дара басшылық пен алқалылық қағидаттарының үйлесіміне құрылған.

Колледжді тікелей басқаруды оның бірінші басшысы Мұратқали Газезұлы Газезов жүзеге асырады. Дара басшылық қағидаттарында әрекет ете отырып, ол ҚР заңнамасымен және колледж Жарғысымен анықталатын өз құзыретіне сәйкес колледж қызметінің стратегиялық мәселелерін үйлестіруді және басқаруды жүзеге асырады. (Оқу-әдістемелік, ғылыми – әдістемелік, әкімшілік – шаруашылық және қаржы – экономикалық қызметті басқарады).М. Г. Газезов педагогикалық кеңестің төрағасы болып табылады, бұл оның бірінші басшыретіндегі ұйымның көшбасшысы рөлін көрсетеді және колледждің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізудегі қызметтің түрлі бағыттары бойынша кең ауқымды әсерге қол жеткізуге ықпал етеді. Колледж басшысының функциялары лауазымдық нұсқаулықта көрсетілген. Оқу процесін тиімді ұйымдастырғаны үшін, студенттерді заманауи талаптарға сәйкес сапалы білім бергені  үшін, М. Г. Газезов медальдармен және төс белгілермен марапатталған: “Ерен еңбегі үшін” медалі (1986 жыл), Ы.Алтынсарин (2014жыл), “ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері” төсбелгісі (2018жыл), сонымен қатар ҚР Білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамоталарымен (2007, 2020ЖЫЛ), БҚО білім басқармасының Құрмет грамоталарымен марапатталған.Колледжді басқарудың алқалы органдары мыналар болып табылады: педагогикалық, әдістемелік және қамқоршылық кеңестер, қалыптастыру тәртібі және олардың құзыреттері тиісті ережелермен айқындалады.

Педагогикалық кеңес жоғары алқалық басқару органы болып табылады және колледжді басқаруда маңызды рөл атқарады, білім беру мазмұнын дамыту, білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу сапасын арттыру, кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыру мәселелерін және колледждің құрылтай құжаттарында және жергілікті нормативтік актілерінде айқындалған басқа да мәселелерді шешеді. Отырыстары екі айда бір рет өткізілетін педагогикалық кеңестің құрамына колледждің барлық педагог қызметкерлері, сондай-ақ күн тәртібіндегі мәселелердің тақырыптарына байланысты оның отырыстарына шақырылатын студенттік өзін-өзі басқару, ата-аналар қоғамдастығы, әлеуметтік әріптестер өкілдері кіреді. Педагогикалық кеңестің отырыстарында талқыланатын мәселелер бойынша шешімдер шығарылады, олар барлығы үшін міндетті болып табылады және барлық құрылымдық бөлімшелер орындауға  тиіс.

Әдістемелік кеңес колледждің алқалық басқару органдарының бірі болып табылады, әдістемелік жұмысты үйлестіруді жүзеге асырады, сондай-ақ білім беру бағдарламаларының сапасы бойынша негізгі талаптарды, жаңа технологияларды, оқыту әдістері мен құралдарын енгізуді, оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеуді қалыптастырады.      Қамқоршылық кеңес алқалы орган бола отырып, білім беру ұйымына оның Жарғылық функцияларын жүзеге асыруға жәрдемдеседі.Колледж қызметінің маңызды бағыттарына тікелей басқару  қызметін жүзеге асырады:

– директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары-Қазақстан Республикасының заңнамасына, білім беру ұйымының жарғысына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының қызметін ұйымдастырады;

-директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары-колледждегі тәрбие процесін ұйымдастыруды жүзеге асырады;

– директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары оқу-өндірістік жұмысты жоспарлайды және үйлестіреді;

– директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары педагогикалық ұжымның оқу процесіне ақпараттық технологияларды енгізу жөніндегі қызметін ұйымдастырады. Әдіскер колледждің оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастырады және талдайды.

Пәндік-циклдік комиссия бір немесе бірнеше ұқсас пәндер бойынша оқу- әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын, сондай-ақ студенттер арасында тәрбие жұмысын, педагог кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын колледждің негізгі бөлімшесі болып табылады. ПЦК колледждің білім беру ортасын жоспарлауға, мониторингілеуге және жетілдіруге қатысады. ПЦК отырыстарында қызметтің түрлі бағыттары бойынша өзекті мәселелер қарастырылады.Құрылымдық бөлімшелердің, оқытушылардың, колледж персоналының қызметін бағалау үшін оқу жартыжылдығының қорытындылары және оқу жылының қорытындылары бойынша есеп беру белгіленген. ПЦК отырыстарында оқытушылардың жеке жұмыс жоспарларының орындалуы туралы есептері қаралады.

Колледж басшылығы колледжішілік бақылау арқылы қызметтің ең маңызды нәтижелерінің мониторингін, талдауын және жақсаруын қамтамасыз етеді. Оқытушылардыңқызметінжекебағалау 5 жылда өтетін педагогтерді аттестаттаудың перспективалық жоспарына сәйкес Аттестаттау комиссиясының жыл сайынғы отырысында жүргізіледі.

Басшылардың функционалдық міндеттерін айырып көрсету арқылы оқу жүйесін тиімді ұйымдастыруға, колледждің стратегиялық мақсатының орындалуын оның ұжымалдында тұрған міндеттерін орындауға мүмкіндік береді.

Колледждекелесібөлімшелержұмысістейді:

 • кадр қызметі (еңбек ресурстары мен қамтамасызету, колледж қызметінің міндеттері мен бағыттарына сәйкес қызметкерлерді талап етілетін кадрлар жасақтау, колледждің кадр саясатын әзірлеу, еңбек құқығы саласында қызметкерлердің құқықтарын, жеңілдіктері мен кепілдіктерінсақтау)
 • әлеуметтік-психологиялық қызмет білім беру процесіне қатысушыларды психологиялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді;
 • әдістемелік кабинет (ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, инновацияларды енгізу, біліктілікті арттыру, білім беру процесінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету және педагогикалық кадрларды кәсіби жетілдіру және т. б.).);
 • әкімшілік-шаруашылық бөлімі (колледждің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету, қаладан алыс жерлерден келген студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау). Колледжде 60 орындық жатақхана бар);
 • бухгалтерия (колледждің қаржы-шаруашылық қызметін жүргізу);
 • оқу залы және ғаламторға шығу мүмкіндігі бар кітапхана (білім алушыларға, педагогикалық қызметкерлерге және колледж қызметкерлеріне кітапханалық және ақпараттық қызмет көрсету);
 • медициналық кабинет (білім алушылар мен қызметкерлерге медициналық қызметтер көрсету, санитариялық-профилактикалық жұмыстар жүргізу);
 • 96 орындық асхана;
 • машина-трактор ауласы (гараж).

 

Колледжде құрылымдық бөлімшелер мен оқу және оқудан тыс қызметті басқару бойынша ішкі құжаттар әзірленді (39-қосымша).

Ұйымдастыру құрылымы мен штат кестесіне сәйкес әрбір қызметкерге лауазымдық нұсқаулықтар әзірленіп, бекітілді: бағыттар бойынша директордың орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелер, педагогикалық қызметкерлер, оқу-көмекші персоналдар  және т. б.

Лауазымдық нұсқаулықтарда тиісті лауазымға тағайындалған қызметкердің біліктілік талаптары, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі айқындалған. Құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері өз жұмысында еңбекшартын, колледждің ішкі тәртіп ережелерін (колледж директорының 01.09.2019 ж. бұйрығымен бекітілген), директордың бұйрықтарын, директор орынбасарларының өкімдерін, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер басшыларының өкімдері мен нұсқауларын басшылық қаалады.

Ішкітәртіпережелеріеңбек және оқу тәртібін нығайтуға, жұмыс және оқу уақытын ұтымды пайдалануға, оқу процесінің сапасын жақсартуға бағытталған.

Әрбір құрылымдық бөлімшенің басшысы барлық ішкі мәселелерге жетекшілікетеді, оларды директор жанындағы жиналыстарда, педагогикалық кеңестерде қарауға шығарады, қабылданған шешімдерге бақылауды жүзеге асырады және т. б.

Колледждің әр бір құрылымдық бөлімшесінің нақты бағыттары, міндеттері, мазмұны мен қызмет нысандары өзара байланысты, жұмыста қайталануды болдырмайды және толық өзара іс-қимылда болады, бұл колледждітиімді басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Қабылданатын әкімшілік шешімдерді бақылау мақсатында, сондай-ақ басқарудың тиімділігі мен жеделдігін арттыру үшін директорға кеңестер өткізіледі. Сондай-ақ колледжішілік бақылау туралы ереже әзірленді және қолданысқа енгізілген. Жыл сайын колледж директорының бұйрығымен пәндік-циклдік әдістемелік комиссиялардың құрамы мен саны бекітіледі.

ПЦК төрағалары оқу-бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етудегі оқу, ғылыми-әдістемелік міндеттерді шешеді; педагог қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, тағылымдамадан өту және аттестаттау жоспарларын құруға қатысады.

Қалыптасқан басқару жүйесі барлық құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді және тұтастай алғанда колледжде іскерлік және шығармашылық ынтымақтастықты қолдауға оң әсер етеді.

Колледждің ұйымдастырушылық құрылымы колледждің білім беру қызметіне берілген лицензия талаптарының орындалуын толық көлемде қамтамасыз етеді және білім беру процесі мазмұнының барлық көлемін сапалы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Алқалық органдардың, колледждің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін бағалаудың негізгі нысандары бөлім басшыларының жұмыс жоспарларын орындау туралы есептері, ішкі мониторинг, білім алушыларды, колледж педагогтерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізу болып табылады. Білім беру сапасы мен еңбек жағдайларына қанағаттану дәрежесі, оқытушылар құрамының рейтингтік бағасы.

Білім беру қызметтері нарығында өзін нақты көрсету мақсатында 2016-2017 оқу жылынан бастап Теректі колледжі “Кәсіпқор” холдингінің рейтингіне қатысып, оның қорытындысы бойынша 49,35 баллмен Республиканың 328 колледжі арасында 23-орынды иеленді.

Кесте 2. 2016-2017 оқу жылында “Кәсіпқор” холдингінің республикалық колледждер арасындағы рейтингі

Рейтингке қатысқан Батыс Қазақстан облысының 16 колледжінің ішінде Теректі колледжі екінші орынды иеленді.

2018-2019 оқу жылындағы рейтинг қорытындысы бойынша 270 республикалық колледж арасында Теректі колледжі 22,65 баллмен 254 орынды иеленді.

Рейтинг қорытындысы бойынша 2019-2020 оқу жылында рейтингке қатысқан 176 республикалық колледждер  арасында Теректі колледжі 49,95 балмен 112-орынды иеленді.Рейтинг колледжде студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысына тартуға жеткілікті көңіл бөлінбейтінін көрсетті, сондай-ақ WorldSkills чемпионатының кезеңдеріне қатысу үшін құзыреттер тізбесін кеңейту қажет.

Білім беру қызметтерінің сапасын арттыру, сондай-ақ педагогтердің кәсіби өсуі мақсатында перспективалық жоспарға сәйкес кемінде бес жылда бір рет педагог қызметкерлерді аттестаттау жүргізіледі. Педагогтарды аттестаттау-кәсібилікті және олардың жұмыс сапасын бағалаудағы өте маңызды рәсім, ол сайып келгенде, жоғары кәсіби кадрлық құрамды қалыптастыруды қамтамасыз етедітиісінше, білім беру сапасын арттыруға әкеп соғады.

Аттестаттау педагог үшін стресстік жағдай болып табылады, сондықтан колледждің міндеті педагогты кәсіби өсуге ынталандыру, оған кәсіби дамуда бір сатыға көтерілуге көмектесу, педагогтардың құзыреттілік деңгейін мақсатты, үздіксіз арттыруды ынталандыру.

Колледж оқытушылары мен қызметкерлері басқарушылық шешімдерді әзірлеуге және қабылдауға үнемі қатысады. Бұл келесі тармақтарда көрінеді:

 • оқытушылар педагогикалық кеңестің мүшелері болып табылады;
 • әрбір оқытушы құрылымдық бөлімшелердің, процестердің және жалпы колледждің қызметін жақсарту бойынша өз ұсыныстарын педагогикалық кеңесте колледждің барлық басшылары қызметкерлерге, студенттерге және басқа азаматтарға ашық: колледж директорымен, қызмет бағыттары бойынша директордың орынбасарларымен мезгіл-мезгіл қоғамдық кездесулер өткізіледі. Сондай-ақ, әлеуметтік саланың дамуына, білім беру қызметіне, сыныптан тыс уақытта бос уақытты ұйымдастыруға байланысты жазбаша сауалнамалар жүргізіледі. Алынған ақпараттың нәтижелері талданады және қажетті түзету әрекеттерін дамытуға негіз болады;
 • жеке мәселелер, шағымдар мен өтініштер бойынша қабылдау кестесі әзірленеді;
 • танысу және ұсыныстар енгізу үшін әзірленетін ішкі нормативтік құжаттардың жобалары қарауға шығарылады;
 • шағымдарды қарау және жедел әрекет ету үшін колледжде еңбек даулары жөніндегі комиссия жұмыс істейді.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің, қызметкерлер мен студенттердің колледжді басқаруға қатысуы олардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде педагогикалық кеңестің, Жастар ісі жөніндегі комитеттің, Жатақхана кеңесінің және кәсіподақ комитетінің пікірін ескеру арқылы іске асырылады.

Колледжді басқаруға студенттердің қатысуы келесі іс-шараларда көрінеді:

– колледждің жоғары басқару органы ретінде педагогикалық кеңестің құрамына оқушылардан өкіл кіреді;

– студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитеттің мүшелері болып табылады;

– студенттер жастар ісі жөніндегі комитеттің мүшелері;- “Қыран” клубына қатысу арқылы студенттер, студенттік ортада және ауыл тұрғындары арасында волонтерлік кеңес беру мен  ақпараттық-түсіндіру қызметін орындайды;

– сынып жетекшілерімен студенттерді қоғамдық өмірге тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде;

– колледжде студенттердің өтініштерін талдау және басшылықтың назарына жеткізуге арналған жәшіктер арқылы жұмыс жүргізіледі;

– барлық бөлімше басшылары  мен директор жеке мәселелер бойынша “директор блогы” сайтында (college. terektiroo.kz/ru/blog/) қабылдау жүргізеді.

Колледжде жұмыс беруші мен қызметкердің өзара қарым-қатынасын, еңбек тәртібін, өндірістік процестерді (Жарғы, ішкі тәртіп ережелері, педагогтар мен қызметкерлердің бекітілген лауазымдық нұсқаулықтары және т.б.) жүйелейтін  ішкі құжаттаманың болуы жанжалды жағдайлардың алдын- алуға, мүдделерді ескеруге, ұжымдағы өзара құрмет пен өзара түсіністік қатынастарын нығайтуға мүмкіндік береді.

Әкімшілік пен қызметкер арасында еңбек даулары туындаған жағдайда, оларды реттеумен еңбек даулары жөніндегі комиссия айналысады. Қаржылық қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қаражатты бөлу ағымдағы жылға бекітілген шығындар сметасына сәйкес жүзеге асырылады. Сметалық жоспарда колледжді дамыту стратегиясында қарастырылған барлық іс-шаралар, бірнеше жылдардағы шығындар динамикасы, студенттер контингенті есепке алынады және бекітілген қаржылық стандарттар негізінде жасалады. Жан басына қаржыландыруға көшуге байланысты колледждердің қаржыландыруының төмендеуіне қарамастан, жыл сайын материалдық-техникалық базаны нығайтуға қаражат бөлінеді.

2015 жылы сатып алу және жеткізу бойынша қаржылық шарттар жасалды:

 • жалпы сомасы 113 мың теңгеге оқу әдебиеттері мен жазылым басылымдары;;
 • компьютерлік жабдықтар жалпы бағасы 1493 мың теңге;
 • кеңсе тауарлары жалпы бағасы 346 мың теңге;
 • жалпы бағасы 1560 мың теңгеге шаруашылық және құрылыс материалдары.2016 жылы ішінде сатып алу және жеткізу бойынша қаржылық шарттары жасалды:
 • оқу әдебиеттері мен жазылым басылымдары жалпы бағасы 166 мың теңге
 • жалпы бағасы 303 мың компьютерлік жабдық. теңге;
 • жалпы бағасы 450 мың кеңсе тауарлары. теңге;
 • жалпы ба ж ғасы 304 мың жиһаз. теңге;
 • жалпы бағасы 1252 мың тұрмыстық және құрылыс материалдары. 2017
 • жылында сатып алу және жеткізілім үшін қаржы шарттары жасалды;
 • жалпы бағасы 181 мың оқу әдебиеті және жазылым басылымдары. теңге;
 • жалпы бағасы 7410 мың компьютерлік жабдық. теңге;
 • жалпы бағасы 383 мың кеңсе тауарлары. теңге;
 • жалпы бағасы1010 мың теңге спорттық жабдықтар;
 • жалпы бағасы 387 мың теңгеге жиһаз;
 • жалпы бағасы 1892 мың тұрмыстық және құрылыс материалдары. 2018 жылына сатып алу және жеткізілім туралы қаржылық шарттар жасалды:
 • жалпы бағасы 2676 мың оқу әдебиеттері және жазылым басылымдары. қаржы теңге;
 • жалпы бағасы 272 мың теңге тұратын кеңсе тауарлары;
 • жалпы бағасы 211 мың теңгеге спорттық жабдықтар;
 • жалпы бағасы 541 мың теңгеге жиһаз;
 • жалпы бағасы 1661 мың тұрмыстық және құрылыс материалдары.

 

2019 жылына сатып алу және жеткізу үшін қаржы келісімшарттары жасалды:

 • жалпы бағасы 956 мың оқу әдебиеті және жазылым басылымдары.
 • жалпы бағасы 4948 мың теңге тұратын компьютерлік жабдықтар;
 • жалпы бағасы 64 мың теңге тұратын кеңсе тауарлары;
 • жалпы бағасы 55 мың теңге спорттық жабдықтар;
 • жалпы бағасы 1785 мың тұрмыстық және құрылыс материалдары. теңгені құрайды. Есепті жылдың соңында Педагогикалық кеңес қаржылық есеп беруді, кірістер мен шығыстар жоспарының орындалуын тыңдайды және бекітеді.

Салауатты психологиялық климатты сақтау, корпоративті мәдениеттің қағидаттарын бекіту бірінші басшы үшін жұмыстың басым бағыттарының бірі болып табылады, ол колледждің де, оның қызметкерлерінің де мүдделерін ескеруден көрінеді. Осы қызметтің оң нәтижесін ұжымдық және жеке еңбек дауларының он жыл бойы болмауы, қалыпты жағдай деп санауға болады білім беру процесін қолдайтын барлық бөлімшелердің жұмыс істеуі және оқытушылар мен студенттер арасында қайшылықтардың болмауы.

Колледж «Көшбасшының әдеп және ар-намыс кодексін», «Студенттердің ар-намыс кодексін», профессорлық-оқытушылар құрамы мен колледж қызметкерлерінің этикалық кодексі мен ар-намыс кодексін әзірледі және орналастырды. Колледж қызметін басқару процесін оңтайландыру үшін құрылымдық бөлімшелер арасында заманауи ақпараттық технологиялар мен компьютерлік желі мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін ішкі жергілікті желі құрылды.

Колледж Ұлттық білім беру деректер қоры (ҰБДҚ) жүйесіне, “Платонус”ақпараттық деректер базасына қосылған. Колледжде “Үздік оқу тобы”, “Үздік кабинет”, “Үздік педагог”конкурстары өткізіледі. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар грамоталармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады.

Кесте 3. Теректі колледжі “МКҚК-ның мамандықтар бойынша 5 жыл ішіндегі үлгерімінің нәтижелері

 

Мамандығы / біліктілігі

Үлгерімі

Білім сапасы

Орташа балл

1504000 Фермер шаруашылығы 1504042 Аспаз

98,4

77,6

3,9

1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

1304012 Цифрлық ақпаратты өңдеу жөніндегі маман

100

88

4

1504000Фермер шаруашылығы 1504092 Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электромонтер

99,4

82

3,9

1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

1201072 Автомобиль жөндеуслесарі

97,2

58,1

3,6

1504000 Фермерлікшаруашылық1504062 Ауылшаруашылығы өндірісінің тракторшы-машинисі

 

97,8

 

71,8

 

3,7

1513000 Ветеринария

1513012 Малдарды ветеринарлық өңдеу жөніндегі оператор.

82

62,9

3,2

 

Білім беру бағдарламалары бөлінісінде үлгерімнің үздік нәтижелерін біліктілігі бойынша студенттер көрсетеді:

1) 1304012-Цифрлық ақпараттандыруды өңдеу жөніндегі маман

2) 1504092-Электр жабдықтарына қызмет көрсететін электромонтер

3) 1504042-Аспаз

Жалпы, 5 жыл ішінде колледж бойынша үлгерімнің сапалық көрсеткіштерінің жақсаруы байқалады .

Кесте 4. Теректі колледжі МКҚК-ның оқу курстары бойынша 5 жыл ішіндегі үлгерімінің нәтижелері

 

Топ

Үлгерімі

Білім сапасы

Орташа балл

І

99,8

72,2

3,8

ІІ

99,1

74,9

3,8

ІІІ

96,2

87,6

3,9

ТУ

98,8

77

3,8

 

Оқудың үздік нәтижелерін дәстүрлі түрде үшінші курс студенттері мен жалпы орта білім базасында оқитын студенттер көрсетеді.

Емтихан сессияларын талдау нәтижелері бойынша жыл сайын орташа балл көрсеткіші және үлгерім сапасы бойынша директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары академиялық топтар, білім беру бағдарламалары және оқыту курстары бөлінісінде саралау қорытындыларын ұсынады.

Емтихан сессияларын талдау нәтижелері колледждің педагогикалық кеңесінің отырыстарында тыңдалады.

Колледжде мерзімді түрде “студенттің оқу нәтижелеріне қанағаттануы”тақырыбында студенттерге сауалнама жүргізіледі. (22-қосымша). Талдау нәтижелерін колледж әкімшілігі білім беру ортасына өзгерістер енгізу және оқу-тәрбие процесін іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау үшін пайдаланады.

Сондай-ақ, “Колледж педагогтері мен қызметкерлерінің қанағаттануы”сауалнамасы арқылы педагогтердің, қызметкерлердің жұмыс жағдайларына, басқару жүйесіне, қолда бар ресурстарға қанағаттануын бағалау жүзеге асырылады.

Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, колледж педагогтары жалпы білім беру процесін ұйымдастырумен қанағаттанады, өзін еңбек ұжымының бөлігі ретінде сезінеді, оқыту сапасын жақсартуға мүдделі.

Оқу жартыжылдығының қорытындысы бойынша колледжде жалпы білім беретін және арнайы пәндер бойынша оқыту сапасына мониторинг жүзеге асырылады.

Нәтижелер диаграмма түрінде ресімделеді және оқу корпусының  хабарландыру тақтасына орналастырылады.

Колледжде топ жетекшілерімен телефон байланысы (қоңырау шалу) арқылы соңғы жылдардағы түлектерді жұмысқа орналастыру мониторингі үнемі жүргізіледі.

Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу мақсатында колледж аудандық жұмыспен қамту орталықтарымен ынтымақтасады.

Түлектерді жұмысқа орналастыру мониторингі мәселелері педагогикалық кеңестің отырыстарында жыл сайын қаралады (2019 жылғы 29 тамыздағы № 1 хаттама, 2020 жылғы 28 тамыздағы № 1).

Жыл сайын қызмет бағыттары бойынша колледж қызметіне талдау жүргізіледі, оның нәтижелері “ағымдағы оқу жылының қорытындылары және ұжымның жаңа оқу жылына арналған міндеттері”есеп нысанында педкеңес отырысында тыңдалады.

Жақсартуды талап ететін іс-шаралар құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарларына енгізіледі және колледж қызметінің сапа көрсеткіштерін арттыруға бағытталды.

Қызметтің барлық бағыттары бойынша ақпарат жинау негізінде колледжде оқу бағдарламалары мен басқа да іс-шараларды тиімді басқару үшін оны талдау, түзету шаралары және тарату жүзеге асырылады.